Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kluczowe wartości

Konsekwencja w dążeniu do celu

 • Sumiennie realizuję swoje zadania
 • Z determinacją dążę do osiągnięcia celu
 • Angażuję się w swoją pracę
 • Pytam, gdy mam wątpliwości

Współpraca

 • Współdziałam z innymi dla dobra firmy
 • W sposób jasny komunikuję się z innymi
 • Współpracując z innymi buduję zaufanie
 • Sukces zespołu jest najważniejszy 

Uczciwość

 • Postępuję uczciwie wobec siebie i innych
 • Otwarcie wyrażam swoje zdanie
 • Postępuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego
 • Szanuję mienie firmy 

Profesjonalizm

 • Chcę być expertem w swojej dziedzinie
 • Dążę do najwyższej jakości
 • Odnoszę się z szacunkiem do klientów i pracowników, niezależnie od zajomwanego przez nich stanowiska
 • Rozwijam swoje kompetencje

Odpowiedzialność

 • Dotrzymuję danego słowa
 • Biorę odpowiedzialność za swoje działania oraz zespół, którym zarządzam
 • Nie daję obietnic bez pokrycia
 • Zawsze kończę rozpoczęte działania

Przedsiębiorczość

 • Identyfikuję się ze swoją pracą i firmą
 • Chętnie podejmuję się nowych zadań
 • Świadomie podejmuję ruzyko
 • Dbam o koszty
 • Do zmiany podchodzę elastycznie i kreatywnie 
Kluczowe wartości stanowią drogowskaz postępowania dla wszystkich pracowników. Jest to jednocześnie dobrowolne zobowiązanie, jakie pracownicy przyjmują na siebie realizując powierzone im zadania.  

 

 
 

Marki Grupy ORLEN