Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Inne usługi specjalistyczne
 

INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

Spółka ORLEN Budonaft poza głównymi obszarami działalności w branży konstrukcji stalowych oraz budowy i modernizacji Stacji Paliw oferuje również usługi związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnych. Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na łączną kwotę ok. 22 mln zł netto.
W najbliższym czasie Spółka będzie startować w nowych przetargach aby powiększyć portfel zamówień. W najbliższych latach projekty związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnych powinny w znaczący sposób uzupełniać portfel zamówień Spółki. Jako wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pragniemy zdobyć pozycję na rynku wśród dużych firm wiodących w tej branży.
 

NASZ POTENCJAŁ TO:

  • Renoma i prestiż firmy, która jest dużą i uznaną firmą budowlano – montażową,
  • Przygotowanie zawodowe kadr inżynieryjno – technicznych posiadających odpowiednie     specjalistyczne uprawnienia,
  • Profesjonalizm wykonywanych usług.

WYKONAWSTWO BUDYNKÓW KUBATUROWYCH (MOPY, OUA, SPO, inne).

Spółka ORLEN Budonaft jako wykonawca MOP, OUA, SPO oferuje bardzo szeroki przekrój branż – od układania kostki brukowej przez roboty wodno – kanalizacyjne, oświetlenie, budynki kubaturowe z układaniem płytek ceramicznych po stacje paliw. Nasza oferta obejmuje wykonanie w/w obiektów „pod klucz”. Na dzień dzisiejszy Spółka prowadzi budowę kilku MOPów. Spółka jest także na etapie negocjacji kolejnych kontraktów.
Jesteśmy ekspertem i autorytetem na rynku budowy MOP, OUA i SPO, do którego zwracają się firmy budownictwa drogowego na etapie przygotowania oferty dla GDDKiA.
 

NASZ POTENCJAŁ TO: 

  • Doświadczenie w branży oraz kompleksowe wykonawstwo obiektów,
  • Umiejętność zarządzania wieloma branżami jednocześnie,
  • Dysponowanie doświadczoną kadrą posiadającą specjalistyczne uprawnienia.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN