Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Hala 3

Ogłoszenie Przetargowe 2

 

Firma ORLEN Budonaft Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (ul. Fabryczna 1c, 34 – 600 Limanowa) zaprasza do składania ofert na zakup konstrukcji Hali Produkcyjnej.

Konstrukcja hali posadowiona jest na działce ewidencyjnej nr 424/33, położonej w Limanowej,
ul. Fabryczna 1c.

Demontaż i przeniesienie elementów hali będzie po stronie kupującego.

 

- Przetarg odbędzie się w siedzibie ORLEN Budonaft w Limanowej, ul. Fabryczna 1c i tam też należy składać oferty.

- Termin składania ofert wynosi 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

- Oferty  należy składać w formie pisemnej w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem.

- Przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert.

- Wysokość ceny wywoławczej netto to 83 200,00 zł

- Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie:

https://www.budonaft.com.pl/PL/przetargi/Strony/default.aspx

- Komisja Przetargowa odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

- Szczegółowe warunki przetargu zostaną udostępnione na:

https://www.budonaft.com.pl/PL/przetargi/Strony/default.aspx

 

Warunki przetargu mogą być przez Spółkę zmienione lub odwołane w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny.

Przetarg może być unieważniony przez Spółkę w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny, albo zamknięty bez wybrania żadnej oferty.

 

Opis:

Konstrukcja hali powstała około 1971 roku. Jest to wolnostojąca hala parterowa, jednonawowa, o konstrukcji stalowej z dachem łukowym. Wymiary rzutu hali wynoszą około 17m na 30m, wysokość w najwyższym miejscu około 7m, w najniższym około 2m. Ściany o konstrukcji szkieletowej na słupach z ceowników C120, ściany szczytowe obłożone blachą, ściany boczne do wysokości 0,9m z wypełnieniem murowanym, powyżej z pustaków szklanych. Główne elementy konstrukcyjne dachu to profile rurowe. Pokrycie dachu z blachy fałdowanej, od spodu ocieplone płytami izolacyjnymi grubości 5cm. Stolarka okienna stalowa z przeszkleniem. W hali znajdują się dwie stalowe bramy wjazdowe z drzwiami oraz przeszklonymi naświetlami. Hala wyposażona jest w instalacje elektryczną, wod – kan i grzewczą. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Wewnątrz hali wydzielone są dwa pomieszczenia: jedno socjalne i jedno sanitarne.

Hala nie jest związana na stałe z gruntem, zatem stanowi rzecz ruchomą. Przedmiot oferty stanowi wyłącznie hala jako ruchomość, oferta nie dotyczy działki, na której hala jest posadowiona.

Zdjęcia Hali.​ 


​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN